upphäva

upphäva
• avlägsna, nedlägga, förbjuda, annullera, inhibera
• upphäva, avlägsna, nedlägga, förbjuda, annullera, inhibera
• upphäva, avlägsna, nedlägga, förbjuda, annullera
• upphäva, återkalla, återta, kassera, kancellera

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • upphäva — v (upphävde äv. upphov, upphävt, pres. upphäver) upphäva sin stämma göra sin stämma hörd …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • annullera — • upphäva, återkalla, återta, kassera, kancellera • upphäva, avlägsna, nedlägga, förbjuda, annullera …   Svensk synonymlexikon

  • återkalla — • upphäva, återkalla, återta, kassera, kancellera • återföra, återlämna, returnera, återlämna …   Svensk synonymlexikon

  • återta — • upphäva, återkalla, återta, kassera, kancellera …   Svensk synonymlexikon

  • avlysa — • upphäva, återkalla, återta, kassera, kancellera …   Svensk synonymlexikon

  • avskaffa — • upphäva, avlägsna, nedlägga, förbjuda, annullera …   Svensk synonymlexikon

  • förbjuda — • upphäva, avlägsna, nedlägga, förbjuda, annullera …   Svensk synonymlexikon

  • inhibera — • upphäva, avlägsna, nedlägga, förbjuda, annullera …   Svensk synonymlexikon

  • kancellera — • upphäva, återkalla, återta, kassera, kancellera …   Svensk synonymlexikon

  • nedlägga — • upphäva, avlägsna, nedlägga, förbjuda, annullera …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”